Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Hiện tại và tương lai của Trí tuệ Nhân tạo!


Chúng ta đang nghe rất nhiều tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người, trong mọi lĩnh vực. Rồi đây, xã hội có thể đạt tới nền sản xuất tăng gấp 10, 100, hay 1000 lần hiện tại. Một trong những đóng góp quan trọng chắc chắn sẽ có sự đóng góp rất lớn của Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI). Nguồn: http://www.canonandculture.com/merging-human-with-machine/

      Bài này giới thiệu cho một người không am hiểu AI có thể nhanh chóng nắm được những nét chính của AI hiện tại và tương lai, bằng cách  giới thiệu 1 video và 1 bài báo. :-)


      Một cuộc cách mạng trong AI đang xảy ra nhờ sự đột phá của kĩ thuật học nhiều tầng (deep learning). Vậy AI hiện nay có thể làm được những gì? Nó có hứa hẹn gì phía trước? Thách thức mà nó khó có thể vượt qua được là gì? 
      Những câu hỏi này đều có trong video của Yoshua Bengio : https://www.youtube.com/watch?v=uawLjkSI7Mo. Có thể ngắn gọn rằng: 3 cuộc cách mạng công nghiệp trong quá khứ nhằm giải phóng cơ bắp cho con người, thì trong cuộc cách mạng lần này, AI sẽ giải phóng trí óc cho con người. Nhiều ứng dụng thông minh của AI đã có thể đã đạt ngưỡng và vượt con người (AlphaGo, nhận dạng tiếng nói, nhận dạng hình ảnh); tuy nhiên, trong rất nhiều lĩnh vực, AI vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của một đứa trẻ 2 tuổi (đứa trẻ khi tung quả bóng lên, nó sẽ biết quả bóng sẽ rơi xuống).  

      Nếu bạn muốn biết được "tuyệt đỉnh công phu" (state-of-the-art) của AI, deep learning, thì bạn chỉ cần đọc bài báo trên tạp chí Nature của 3 vị đầu ngành:

      Rất nhiều người lo rồi đây những robot (người máy) có thể vượt con người, khống chế lại con người. Điều đó có khả năng không? Andrew Ng, vị giáo sư đầu ngành AI, trả lời "Chúng ta lo việc đó giống như chúng ta lo sao Hỏa sẽ chật người vậy!" :-)

      Giá mà ai dịch sang tiếng Việt được cho video và bài báo trên thì thật tuyệt cho rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Điều ước này sẽ không còn khi kĩ thuật deep learning có thể đạt tới khả năng dịch của con người (trong lĩnh vực chuyên môn). :-]


1 nhận xét: